3 op 4 Belgen willen regelmatig door verzekeraar geïnformeerd worden over risico’s waaraan ze zouden kunnen worden blootgesteld

Zoals steeds zet AXA volop in op preventie, begeleiding en anticipatie.

«We geloven er namelijk in dat we, door nauwer samen te werken met onze klanten, hen kunnen helpen beter voorbereid te zijn op de risico’s van het leven. Op die manier kunnen we samen werken aan de vermindering van het aantal schadegevallen. De rol van een verzekeraar reikt verder dan het uitbetalen bij een schadegeval. De gegevens waarover we beschikken, laten ons toe om tendensen te zien en gevaarlijke situaties te kunnen identificeren. Deze informatie willen we ook graag delen met onze klanten.», aldus Frank Koster.

Belg geeft aan niet (goed) verzekerd te zijn tegen de risico’s van het internet

98% van de Belgen vindt dat internet deel uitmaakt van hun dagelijkse leven, en 1 Belg op 10 is al het slachtoffer geweest van digitale identiteitsdiefstal! Hierbij is merkwaardig dat 14% van de respondenten aangaf niet verzekerd te zijn tegen dergelijke risico’s maar het graag te willen zijn. «Het is voor ons dus zaak om het publiek nog beter te informeren over de verzekeringsmogelijkheden die bestaan voor dergelijke risico’s.», aldus Frank Koster. Naast een verzekering ‘e-reputatie’ biedt AXA ook een preventiegids aan die internetgebruikers tips en tricks aanreikt om hun e-reputatie te vrijwaren en behoed te zijn voor de gevaren van het internet. Deze is vrij te downloaden op www.axa.be

Ondanks het vertrouwen in de toekomst, weet de Belg duidelijk welke risico’s hij het meest vreest:

- De Belg heeft vertrouwen in de toekomst. Dat is alvast wat 81% van de respondenten aangaf.
- De Belg hecht veel belang aan zijn gezondheid, en aan de gezondheid en het welzijn van zijn naasten. 77% geeft aan dat in een goede gezondheid verkeren zijn belangrijkste doel is en 58% bekommert zich het meest om de gezondheid van zijn naasten.
- Lichamelijk letsels die een invaliditeit of handicap beslaan, vormen de derde grootste bezorgdheid van de respondent.

Ongeveer 1 op de 2 Belgen beschouwt de voorgestelde oplossingen door de verzekeraar, als de beste bescherming:

- 47% van de respondenten zien spaar- en verzekeringsproducten als de beste bescherming tegen de risico's van het leven.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de studie: www.degroteenquete.be.

Contacteer ons
Gianni De Muynck Press officer (NL), AXA Belgium (Insurance)
Gianni De Muynck Press officer (NL), AXA Belgium (Insurance)
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel