3 op 4 Belgen willen regelmatig door verzekeraar geïnformeerd worden over risico’s waaraan ze zouden kunnen worden blootgesteld

Maandag 7 september 2015 — In juni lanceerde AXA de Grote Enquête. Via een nooit eerder uitgevoerde enquête werd gepeild naar wat de Belg verwacht van zijn verzekeraar. Van de 2000 respondenten, wenst 75% dat hun verzekeraar hen informeert over de potentiële risico’s van het leven, in functie van de levensfase waarin hij of zij zich bevindt en dat ze geholpen worden om hierop te anticiperen. De Belg heeft dus vertrouwen in de raadgeving van zijn verzekeraar en wenst een hechtere band met die laatste te onderhouden. De Grote Enquête peilde naar de manier waarop de Belg aankijkt naar verzekeringen, verzekeraars en de verzekeringssector. Ook Frank Koster, de CEO van AXA België, trok de straat op om de bevolking te bevragen.

Zoals steeds zet AXA volop in op preventie, begeleiding en anticipatie.

«We geloven er namelijk in dat we, door nauwer samen te werken met onze klanten, hen kunnen helpen beter voorbereid te zijn op de risico’s van het leven. Op die manier kunnen we samen werken aan de vermindering van het aantal schadegevallen. De rol van een verzekeraar reikt verder dan het uitbetalen bij een schadegeval. De gegevens waarover we beschikken, laten ons toe om tendensen te zien en gevaarlijke situaties te kunnen identificeren. Deze informatie willen we ook graag delen met onze klanten.», aldus Frank Koster.

Belg geeft aan niet (goed) verzekerd te zijn tegen de risico’s van het internet

98% van de Belgen vindt dat internet deel uitmaakt van hun dagelijkse leven, en 1 Belg op 10 is al het slachtoffer geweest van digitale identiteitsdiefstal! Hierbij is merkwaardig dat 14% van de respondenten aangaf niet verzekerd te zijn tegen dergelijke risico’s maar het graag te willen zijn. «Het is voor ons dus zaak om het publiek nog beter te informeren over de verzekeringsmogelijkheden die bestaan voor dergelijke risico’s.», aldus Frank Koster. Naast een verzekering ‘e-reputatie’ biedt AXA ook een preventiegids aan die internetgebruikers tips en tricks aanreikt om hun e-reputatie te vrijwaren en behoed te zijn voor de gevaren van het internet. Deze is vrij te downloaden op www.axa.be

Ondanks het vertrouwen in de toekomst, weet de Belg duidelijk welke risico’s hij het meest vreest:

- De Belg heeft vertrouwen in de toekomst. Dat is alvast wat 81% van de respondenten aangaf.
- De Belg hecht veel belang aan zijn gezondheid, en aan de gezondheid en het welzijn van zijn naasten. 77% geeft aan dat in een goede gezondheid verkeren zijn belangrijkste doel is en 58% bekommert zich het meest om de gezondheid van zijn naasten.
- Lichamelijk letsels die een invaliditeit of handicap beslaan, vormen de derde grootste bezorgdheid van de respondent.

Ongeveer 1 op de 2 Belgen beschouwt de voorgestelde oplossingen door de verzekeraar, als de beste bescherming:

- 47% van de respondenten zien spaar- en verzekeringsproducten als de beste bescherming tegen de risico's van het leven.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de studie: www.degroteenquete.be.

Gianni De Muynck Press officer (NL) at AXA Belgium (Insurance)