Arbeidsongevallendossier 2018

Verkeersongevallen en arbeidsongevallen

Zaterdag 28 april 2018 — In het kader van de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk op 28 april, publiceert AXA Belgium haar jaarverslag over arbeidsongevallen. In deze editie van 2018, analyseert het preventieteam de impact van verkeersongevallen op de totaliteit van ongevallen op de werkplek en op weg naar het werk. Het doel?  Het belang aantonen van verkeersveiligheid om de veiligheid van Belgische werknemers te verbeteren.

 

Hoe groot is het aandeel verkeersongevallen op het totale aantal arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk? Hoeveel kennen een fatale afloop? Hoeveel personen lopen blijvende beperkingen op? Hebben de leeftijd, anciënniteit en de dag van de week een invloed op de frequentie van ongevallen? etc.

Lees er alles over door hieronder het persdossier te downloaden.

Gianni De Muynck Woordvoerder at AXA Belgium (Insurance)