AXA Belgium en Syndic4You slaan de handen in elkaar voor veiligere mede-eigendommen

De Belg maakt zich soms te weinig zorgen om de staat van zijn gebouw

De prijs per vierkante meter in het hele land swingt de pan uit waardoor steeds meer Belgen in een appartement gaan wonen. Momenteel zijn er in België meer dan 200.000 appartementsgebouwen. Jaarlijks komen daar 7000 nieuwbouwgebouwen bij.

Om de mede-eigenaars te wijzen op de risico's die ze lopen bij een slecht beheer, stelt Syndic4You gratis een test ter beschikking die samen met de experts van AXA is ontwikkeld en waarmee het mogelijk is om de graad van conformiteit van de mede-eigendom te beoordelen. De eerste resultaten zijn overduidelijk: de Belg is er zich doorgaans niet erg van bewust dat het gebouw waarin hij woont niet in orde is.

Zo blijkt dat 14 % van de respondenten ervan overtuigd is dat de elektriciteit bij hen niet aan de normen voldoet. En het brandrisico volstaat niet om het bewustzijn te vergroten: 1 op 5 gebouwen zou niet uitgerust zijn met brandblusapparaten. Nochtans, blijkt brand veruit de hoogste kosten met zich mee te brengen (gemiddeld tussen 10.000 en 400.000 euro en bij ernstige gevallen tot enkele miljoenen).

Nog een verontrustende vaststelling: meer dan de helft van de respondenten (56 %) denkt dat hun gebouw geen asbestcontrole heeft ondergaan. Als we weten dat de helft van het Belgische vastgoedpark dateert van voor 1970 en asbest tot in 1998 werd gebruikt in de bouwsector, kunnen we besluiten dat het gevaar reëel is…
  

Niet-professionele syndici: de risico's van het vak 

In de uitoefening van zijn functie kan een syndicus zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid aanwenden. Bijna 1 op de 2 mede-eigendommen wordt beheerd door een niet-professionele syndicus, die verplicht is om een Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Zonder deze verzekering, loopt de syndicus het risico om de benadeelde personen (letselschade, zaakschade, inkomstenverlies) te moeten vergoeden en dit met eigen middelen. Bijvoorbeeld: indien, ondanks aanmaningen, de syndicus de brandverzekeringspremie niet betaald heeft, kan de syndicus veroordeeld worden tot het vergoeden van de schade indien er brand zou uitbreken. Of wanneer de persoon die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes van het gebouw, gewond raakt bij het uitvoeren van zijn taken en niet verzekerd is door een arbeidsongevallenverzekering, dan is het mogelijk dat de syndicus de financiële gevolgen ervan moet dragen.  

En het risico is reëel. Gemiddeld heeft een gebouw om de 4 jaar een schadegeval en dit voor een gemiddelde kost van om en bij de €8.000 in burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. 

Tot slot verplicht de wet alle mede-eigenaars de VME4 en zijn syndicus te registreren bij de KBO5. Dit is echter in minder dan 50% het geval! Het risico? Een niet-geregistreerde vereniging van mede-eigenaars bij de KBO kan zijn rechten niet laten gelden voor een rechter in geval van een juridisch conflict. 

"AXA Belgium is al jaren aanwezig op de particuliere markt van kleine mede-eigendommen. Dankzij de samenwerking met Syndic4You is het mogelijk om concrete oplossingen te bieden om het administratieve, verzekerings- en dagelijkse beheer van de mede-eigendommen te vereenvoudigen en zo een betere bescherming te bieden voor de gebouwen en hun bewoners. We wensen Syndic4You alvast veel succes en we kijken ernaar uit om samen nieuwe diensten te ontwikkelen voor niet-professionele syndici en alle mede-eigenaars".
Laurent Simon, directeur Customer Solutions bij AXA Belgium 

"We kijken ernaar uit om onze krachten te bundelen met de marktleider in verzekeringen. Dit partnership is essentieel om onze missie te doen slagen : niet professionele syndici helpen door hen een complete oplossing te bieden, met inbegrip van het in orde stellen van hun gebouw, conform de normen".   
Geoffroy Uyttenhove, mede-oprichter Syndic4You 
 

_____

1. Syndic4You werd in oktober laatstleden opgericht en is een platform dat hulp biedt bij het beheer van mede-eigendommen voor niet-professionele syndici.
2. Onder een niet-professionele syndicus verstaan we een mede-eigenaar die de rol van syndicus op zich neemt voor zijn eigen gebouw
3. Antwoorden verzameld tijdens de conformiteitstest, tussen 13 september en 6 november uitgevoerd door Syndic4You bij 678 respondenten die in een mede-eigendom met minder dan 20 wooneenheden wonen.
4. Vereniging van mede-eigenaars, afgekort VME. 
5. Kruispuntbank van Ondernemingen, afgekort KBO. 

 

Contacteer ons
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium (Insurance)
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium (Insurance)
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel