AXA Belgium: resultaten in overeenstemming met verwachtingen

Donderdag 23 februari 2017 — In 2016 daalde het bruto incasso van AXA Belgium met 11,7%, tot 3,3 miljard EUR, in overeenstemming met de verwachtingen. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de voorziene heroriëntering in de tak Leven naar pensioenverzekeringen voor werkgevers, zelfstandigen en particulieren. Het totale operationele resultaat (volgens IFRS-normen, inclusief holdingkosten) daalde met 10,2%, tot 357 miljoen EUR, voornamelijk als gevolg van de impact van de terroristische aanslagen en de overstromingen in de tak Niet-Leven, gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van het financiële resultaat als gevolg van uitzonderlijke financiële inkomsten.

Tak Niet-Leven

In de tak Niet-Leven bedroeg het bruto incasso in 2016 2.081 miljoen EUR, een stijging met 3,5% ten opzichte van het jaar 2015. De ‘Retail’ activiteit kende een lichte stijging in een context van grote concurrentie, voornamelijk dankzij het partnership dat vorig jaar werd gesloten met Aedes. De ‘Corporate’ activiteit wordt ondersteund door de uitstekende prestaties van het segment van de kleine en middelgrote ondernemingen, dankzij het succes van Minibizz. AXA Belgium behield zijn leiderspositie op de niet-leven markt met een marktaandeel van 17,7% in het derde kwartaal van 2016.

Het operationele resultaat bedraagt 179 miljoen EUR, een daling met 25,8%, voornamelijk omwille van de gevolgen van de terroristische aanslagen op 22 maart 2016 en de overstromingen in mei en juni 2016. De all-year combined ratio bedraagt dan ook 95,2% (ten opzichte van 91,0% in 2015).

Tak Leven

In de tak Leven daalde het bruto incasso met 29,5% tot 1.210 miljoen EUR. In de ‘Retail’ activiteit daalde het incasso met 44%, voornamelijk als gevolg van de voorziene heroriëntering naar pensioenverzekeringen voor zelfstandigen en particulieren. De ‘Corporate’ activiteit daalde met 6% ten opzichte van het jaar 2015, toen deze activiteit profiteerde van niet-recurrente elementen. Zonder de activiteiten van de individuele beleggingsverzekeringen, daalde het totale bruto incasso van de tak Leven met 5,1%, tot 975 miljoen EUR, ten opzichte van het jaar 2015.

Het operationele resultaat stijgt met 11,7%, tot 182 miljoen EUR, voornamelijk dankzij uitzonderlijke financiële inkomsten.

Einde van het bericht

 

 

Leven - FYR 2016 AXA Belgium
Niet-Leven - FYR 2016 AXA Belgium