AXA Belgium wenst haar activiteiten te heroriënteren, haar digitale transformatie te versnellen en haar organisatie te vereenvoudigen

Het strategisch plan 2020 van AXA Belgium berust op drie hoofdpijlers:

 • een heroriëntatie naar de activiteiten waarin het bedrijf sterk is, namelijk: schadeverzekeringen en pensioenopbouw voor werkgevers, zelfstandigen en de particulieren. Deze strategische keuze houdt in dat er vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe individuele beleggingsverzekeringen meer zouden worden voorgesteld;
 • een versnelling van de digitale transformatie via meer dan 200 miljoen EUR aan investeringen om makelaars en klanten snellere en krachtigere diensten op maat te kunnen aanbieden;
 • een organisatorische vereenvoudiging en een betere kostenstructuur voor meer efficiëntie en flexibiliteit.

Dit strategisch plan zou mogelijks kunnen leiden tot het verdwijnen van de arbeidsplaats van 650 personen binnen de onderneming in de loop van de twee volgende jaren. In overeenstemming met het wettelijke kader en in de continuïteit van de sociale dialoog eigen aan het bedrijf zullen alle denkpistes van de strategie 2020 worden onderzocht en besproken met de personeelsvertegenwoordigers om de gevolgen voor de tewerkstelling, en meer in het bijzonder, het aantal naakte ontslagen, te beperken.

Het plan van AXA Belgium berust op drie hoofdpijlers:

 1. Een heroriëntatie naar de activiteiten waarin het bedrijf sterk is

  AXA Belgium wenst zich te richten op de oplossingen inzake schadeverzekeringen (BOAR)  en pensioenopbouw voor werkgevers, zelfstandigen en particulieren. In deze domeinen kan AXA Belgium een echte toegevoegde waarde en een grote expertise voor zijn verzekeringsmakelaars en klanten bieden en het groeipotentieel van verschillende segmenten zoals dat van de kleine en middelgrote ondernemingen in het pensioendomein ten volle benutten.

  Deze strategische keuze zou inhouden dat er vanaf 1 januari 2017 geen nieuwe individuele beleggingsverzekeringen meer zouden worden voorgesteld. Uiteraard zouden alle bestaande overeenkomsten en verbintenissen voor de huidige klanten blijven bestaan. Via deze keuze zou AXA Belgium haar aanbod nog meer complementair maken aan de andere gamma’s van beleggingsproducten en diensten van het merk in België (AXA Bank en AXA Private Management), die zo een alternatief zouden kunnen bieden voor de nieuwe klanten en voor de klanten van wie de overeenkomst ten einde loopt.

 2. Een versnelling van de digitale transformatie: 200 miljoen EUR aan investeringen

  De digitale revolutie die in vele sectoren zichtbaar is, zet zich ook in de verzekeringssector door, in de hele waardeketen. AXA Belgium moet anticiperen op de evolutie van de behoeften en haar innovatiecapaciteiten doen toenemen om haar leiderspositie te kunnen behouden. Samen met haar makelaars wil de onderneming massaal inzetten op technologie en de digitale kanalen om haar niveau van dienstverlening aan particulieren en ondernemingen te versterken. Concreet houdt  dit bijvoorbeeld in:

  - Een gemakkelijkere toegang tot de diensten voor makelaars en klanten per telefoon en 24 uur per dag en 7 dagen per week via internet en nieuwe technologieën;

  - Een ontwikkeling van mobiele diensten voor klanten, zoals de toepassing “MyAXA”, die dit jaar zal worden gelanceerd, en de lancering van andere toepassingen, meer bepaald om de makelaars te ondersteunen bij hun adviesactiviteiten ten behoeve van de klanten;

  - Een vereenvoudiging van de schadeaangiften om een volledig andere ervaring te bieden aan makelaars en klanten, die hun aangifte voortaan online kunnen invullen, maar deze ook kunnen volgen en behandelen via een smartphone;

  - De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten op het vlak van bescherming, preventie en bijstand: AXA Belgium wil investeren in vernieuwende initiatieven zoals de toepassing AXA driveXperience, de woningverzekering Flex, de huisdierenverzekering SantéVet of haar partnerschap met BlaBlaCar.

  AXA Belgium wil haar digitale transformatie ontwikkelen in samenwerking met haar makelaars, zowel bij de begeleiding als bij het advies op maat van de klanten.

  Om deze digitaliseringsdoelstellingen snel te bereiken voorziet AXA Belgium investeringen voor een bedrag van 200 miljoen euro op vijf jaar tijd in nieuwe technologieën, de diensten, de distributie, alsook in de ontwikkeling en verwerving van nieuwe vaardigheden

 3. Een organisatorische vereenvoudiging en een betere kostenstructuur

  Om haar makelaars toe te laten aantrekkelijke producten en diensten te blijven aanbieden en tegelijkertijd financiële middelen vrij te maken om haar transformatie te laten slagen, moet AXA Belgium een flexibelere en efficiëntere onderneming worden. Daartoe zou het haar bestaande programma voor organisatorische vereenvoudiging willen versnellen en haar kostenstructuur optimaliseren. Concreet zouden bijgevolg de volgende denkpistes in overweging genomen worden:

  - Vermindering van de uitgaven voor goederen en diensten in de breedste zin van het woord en meer bepaald op het vlak van logistieke en informaticakosten.

  - Het behoud van een sterke regionale aanwezigheid in Vlaanderen (Antwerpen), Wallonië (Luik) en Brussel (Marnix en Troon). Zoals reeds aangekondigd: de activiteiten van Charleroi, Leuven en Eupen zouden worden getransfereerd naar Brussel en Luik vanaf juli 2017 terwijl de activiteiten van Gent naar Brussel en Antwerpen zouden worden verhuisd vanaf juli 2018 ;

  - De verdere herziening van verschillende aspecten van het loonbeleid om de eenheidskosten per werknemer opnieuw aan te passen aan de markt, , maar globaal met behoud van een modern en aantrekkelijk loon.

  - Een organisatorische vereenvoudiging die zou kunnen leiden tot een vermindering van het aantal functies in de onderneming


  Na de bijeenkomst van de ondernemingsraad en de communicatie aan het voltallige personeel vandaag, verbindt de directie van AXA Belgium zich ertoe om alles in het werk te stellen om de volgende weken een transparante en constructieve sociale dialoog te voeren om samen de verschillende modaliteiten voor de toepassing van dit plan, in het bijzonder inzake tewerkstelling, te onderzoeken.

  Jef Van In, CEO van AXA Belgium: “We hebben vandaag ons project voorgesteld dat onze verzekeringsmakelaars in staat moet stellen om onze 2.9 miljoen gemeenschappelijke klanten een aanbod van producten en diensten te laten genieten dat nog meer aan hun verwachtingen voldoet binnen een context die steeds hogere eisen stelt. Dit plan 2020 is ambitieus en vereist dat we moedige maatregelen nemen om de talrijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd om te zetten in kansen. AXA Belgium is vandaag een solide onderneming en we moeten deze transformatie doorvoeren om sterk te blijven. Dit dient te gebeuren met respect voor de sociale dialoog en onze medewerkers, zoals dit steeds het geval is geweest bij AXA Belgium.

---

 1. AXA Belgium in 2020

   

  Op basis van het strategische plan dat vandaag aan de ondernemingsraad is voorgesteld, moet AXA Belgium in de periode van nu tot 2020:

   

  haar positie van marktleider handhaven in schadeverzekeringen en pensioenopbouw voor particulieren, zelfstandigen en ondernemingen;

  haar aanbod van producten en diensten volledig vernieuwd hebben door in te zetten op de voordelen van snelheid, eenvoud en flexibiliteit die de digitalisering biedt;

  de beste partner van de verzekeringsmakelaars zijn op het vlak van voorgestelde producten en diensten om hen toe te laten meer dan 2,9 miljoen klanten bijzonder tevreden te stellen.

   

   

Einde persbericht

Contacteer ons
Laurent Winnock Chief Communications Officer, Director Brand & Corporate Responsibility, AXA Belgium (Insurance)
Laurent Winnock Chief Communications Officer, Director Brand & Corporate Responsibility, AXA Belgium (Insurance)
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel