AXA en DEKRA maken werk van schade-expertises met drones

Dinsdag 29 september 2015 — Noodweer zoals tijdens het pinksterweekend van 2014 veroorzaakte heel wat schade. Voor de schade-experts is het dan doorwerken, de klok rond. Een karwei dat niet altijd eenvoudig en veilig verloopt. Een drone of onbemand vliegtuig kan het werk van de expert vergemakkelijken. De expertise zal niet enkel sneller gebeuren, maar is ook meer efficiënt, kostenbesparend én veiliger.

Bedenk de vernielde serres, gehele straten die getroffen zijn of de tientallen hectaren vernielde oogst. Haast onbegonnen werk om een correcte inschatting te maken van de schade. Op dat moment kan een drone helpen door over de rampenzone te vliegen en foto’s en/of filmopnames te maken. De expertise kan dus een pak eenvoudiger. Niet enkel voor de expert zelf, maar ook voor de klant!

De troeven van deze werkmethode zijn dus veelvuldig:

- De werkwijze verloopt efficiënter, sneller en is kostenbesparend
- De veiligheid van de expert is gewaarborgd
- Onmogelijk om extra schade aan te brengen
- Een blijk van professionalisme en transparantie naar de klant
- De vaststellingen kunnen na opname digitaal worden verstuurd naar de makelaar
- De privacy wordt gerespecteerd

In afwachting dat de wet rond het gebruik van drones er komt, zien AXA en DEKRA het als hun plicht om zich voor te bereiden op het inzetten van drones bij bepaalde expertises. Voor hen gaan veiligheid, efficiëntie en innovatie hand in hand.