crest20 : optioneel en tijdelijk aanbod tot afkoop met uitstappremie van minimum 25%

De inwerkingtreding van de Solvency II-richtlijn op 1 januari 2016 heeft de eisen voor het eigen vermogen waaraan verzekeringsmaatschappijen moeten voldoen grondig gewijzigd.  Binnen dit nieuwe regelgevingskader wenst AXA Belgium  zijn kapitaal te verstevigen door het aandeel van sommige crest20 contracten (afgesloten tussen 1/5/1989 en 31/1/2002) die hierin doorwegen, te verlichten.

Tegelijkertijd stellen we vast dat het crest20 fonds (dat voornamelijk uit obligaties bestaat) een latente meerwaarde van bijna 29,23% (toestand op 18 juli 2016) heeft. Dit is te verklaren door de huidige historisch lage rentevoeten op de obligatiemarkt. Het is uiteraard onmogelijk de evolutie van deze meerwaarden in de toekomst te voorspellen.

De combinatie van deze twee elementen is voor AXA Belgium de aanleiding om aan haar 27.000 klanten voor te stellen op vrijwillige basis hun crest20 contract volledig af te kopen, en tevens een uitstappremie van ten minste 25% van hun gemiddelde reserve van het jaar te genieten.

De uitstappremie zal worden gefinancierd met de latente meerwaarden op een aantal activa waaruit het crest20 fonds bestaat. Om deze latente meerwaarden te bekomen, zullen de activa verbonden met de crest20 contracten van de klanten die het huidige aanbod hebben aanvaard, worden overgedragen naar een nieuw fonds dat zal worden opgericht op 31 oktober 2016 (het ‘crest20 bis‘ fonds) en worden verkocht vóór eind 2016. Het crest20 bis fonds zou zo een winst moeten opleveren eind 2016, dankzij de verkoop van de activa. Deze winst zal in de vorm van een winstdeling worden verdeeld, na de goedkeuring van de jaarrekeningen van AXA Belgium in juni 2017.

Opdat de klanten echter niet zou moeten wachten tot juni 2017 om deze winstdeling te ontvangen, voorziet ons aanbod in een mechanisme waardoor de klanten hun rechten op deze toekomstige winstdeling aan AXA Belgium afstaan tegen betaling van een uitstappremie. Bijgevolg ontvangen de klanten begin december, samen met hun reserve een minimale uitstappremie van 25% van hun gemiddelde reserve van het jaar. Deze minimale uitstappremie wordt door de klanten definitief verworven, zelfs als de daadwerkelijk gerealiseerde winstdeling lager zou zijn. Als de winstdeling, na goedkeuring van de jaarrekeningen in juni 2017, hoger zou blijken te zijn dan deze minimale uitstappremie, ontvangen de klanten in juni 2017 een aanvullend bedrag zodat zij volledig van de gerealiseerde winstdeling zouden kunnen genieten. Deze aanvullende premie zal overeenkomen met het verschil tussen de daadwerkelijk gerealiseerde winstdeling en de reeds betaalde minimale uitstappremie van 25%.

Praktisch

De klanten voor wie het afkoopaanbod geldt, zullen   via brief worden geïnformeerd en worden uitgenodigd om contact te nemen met hun verzekeringstussenpersoon, de beste adviseur voor het beheer van hun AXA Belgium contracten.  

Als dit aanbod hen interesseert en in overeenstemming is met hun financiële toestand, moeten ze hun wens tot volledige afkoop (het aanbod geldt niet voor gedeeltelijke afkopen) van de reserve uitdrukken door alle nodige documenten bij hun verzekeringstussenpersoon te ondertekenen voor 21 oktober 2016.

Dit aanbod wordt enkel op een vrijwillige basis aanvaard. De klant die helemaal niet geïnteresseerd is in dit voorstel moet niets doen. Het ontbreken van een reactie wordt beschouwd als een wens om het crest 20 contract te behouden. Hun contract blijft als gevolg gekoppeld van het fonds met toegewezen activa crest 20 en zal zoals voorheen worden onderworpen aan dezelfde rechten en plichten.

Contacteer ons
Vincent Joye External Communication Mgr. | Reputation Ambassador, AXA Belgium (Insurance)
Vincent Joye External Communication Mgr. | Reputation Ambassador, AXA Belgium (Insurance)
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel