De 2e pijler moet worden versterkt voor zelfstandigen zonder vennootschap!

De verschillende Belgische pensioenregelingen hebben elk een evolutie ondergaan afhankelijk van het specifieke statuut waar ze betrekking op hebben. Het huidige niveau van de gemiddelde pensioenen is er het bewijs van: Het pensioen van een ambtenaar bedraagt gemiddeld, 2.340 EUR, dat van een werknemer amper 1.511 EUR en dat van een zelfstandige amper 900 EUR.

Een onvoldoende VAPZ

Dit povere pensioen voor zelfstandigen vloeit voort uit zowel de geschiedenis van het statuut van zelfstandigen als uit het feit dat in tegenstelling tot werknemers die door hun werkgever pensioenpremies krijgen betaald, de zelfstandige op zichzelf is aangewezen. Zich bewust van deze situatie heeft de regering in 1982 besloten om zelfstandigen de mogelijkheid te bieden om hun pensioen aan te vullen met een “vrij aanvullend pensioen” (VAPZ), waarvan de gestorte bedragen fiscaal in acht worden genomen voor de berekening van de sociale bijdragen. Daarom is deze pensioensteun de eerste en optimale belegging voor de zelfstandige.

Deze aanvulling blijft echter onvoldoende voor zelfstandigen om, aan het eind van hun loopbaan, tot een toereikend pensioen te komen om voor de rest van hun leven als gepensioneerde te leven. Zelfstandigen met een vennootschap kunnen bovendien van een “pensioentoezegging” (IPT) gebruikmaken die wordt gefinancierd door de vennootschap en waarmee ze een kapitaal kunnen opbouwen. Omgezet in rente en toegevoegd aan het VAPZ en het wettelijk pensioen, kan dit kapitaal tot 80% van de laatstverdiende inkomsten bedragen.

De zelfstandige zonder vennootschap staat er echter het slechtst voor, aangezien er voor hem/haar tot op heden geen enkele steun bestaat binnen in het kader van hun beroepsactiviteit. Daarom is het niet verwonderlijk dat velen onder hen een versterking van de 2e pijler willen.

De nood aan versterking is reëel en er is een oplossing voor…

Uit een enquête die door AXA Belgium werd gehouden bij 300 zelfstandigen als natuurlijk persoon die al van een VAPZ genieten, is gebleken dat voor 56% sparen voor het pensioen de prioriteit is, gevolgd door de dekking van arbeidsongeschiktheid of overlijden. 60% van deze zelfstandigen heeft echter het maximaal aftrekbare bedrag van VAPZ al bereikt en bijna de helft onder hen heeft al ingetekend op een product voor pensioensparen. Er is dus een echte nood aan een nieuwe pensioenoplossing  met fiscaal voordeel binnen het kader van de 2e pijler. Hierdoor zouden zelfstandigen zonder vennootschap, op gelijke voet kunnen staan met hun collega’s die met een vennootschap werken. 61% van de ondervraagde zelfstandigen staat open voor dit type product en 29% is bereid om erop in te tekenen.

Het goede nieuws is dat dit project integraal deel uitmaakt van het regeerakkoord: het betreft de pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ). Dit staat in de roadmap van de desbetreffende ministers en zal aan alle behoeften van zelfstandigen inzake pensioen beantwoorden.

Contacteer ons
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium (Insurance)
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium (Insurance)
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel