De AXA Groep verkoopt haar activa van de tabaksindustrie

Maandag 23 mei 2016 — Tabak doodt momenteel 6 miljoen mensen per jaar, een cijfer dat tegen 2030 wellicht zal oplopen tot 8 miljoen, vooral in ontwikkelingslanden. Niet-overdraagbare ziektes die te maken hebben met tabakgebruik zoals kanker, hart- en vaatziekten en chronische ziekten van de luchtwegen, vertegenwoordigen op zich wereldwijd 68 % van de doodsoorzaken!

Een uitdaging voor de volksgezondheid

Rekening houdend met de omvang van de situatie luidt de AXA Groep de alarmbel. Als onderneming die aandacht besteedt aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid maar ook, als verzekeraar gericht op preventie en bescherming van haar klanten, kondigt de AXA Groep aan dat ze haar activa van de tabaksindustrie, die op 1,7 miljard EUR worden geschat, verkoopt.

Zeer concreet:

  • AXA gaat zijn aandelen van tabaksfirma's verkopen. Dat bedrag wordt momenteel op 184 miljoen EUR geraamd;
  • AXA stopt nieuwe investeringen in de tabaksindustrie en zal zijn portefeuille van bestaande obligaties, die momenteel op iets minder dan 1,6 miljard EUR wordt geschat, van de hand doen.

Thomas Buberl, Deputy CEO en toekomstig CEO van de AXA Groep, geeft commentaar bij deze beslissing: "Wij geloven zeer sterk in de positieve rol die de verzekering kan spelen in de samenleving en wij geloven ook dat verzekeraars deel uitmaken van de oplossing wanneer het gaat om preventie inzake gezondheid om onze klanten te beschermen. Het heeft voor ons dan ook geen zin om onze investeringen in de tabaksindustrie voort te zetten. Met deze overdracht van aandelen uit de tabaksindustrie, dragen we ons steentje bij om de inspanningen van de regeringen wereldwijd te ondersteunen. Deze beslissing heeft voor ons een kostprijs, maar de inzet is duidelijk: de menselijke kost van tabak is tragisch; De economische kost is enorm. Als grote investeerder en gezondheidsverzekeraar van het eerste uur, wil de AXA Groep deel uitmaken van de oplossing, en het is onze hoop dat ook andere namen uit onze sector hetzelfde doen".