Een nieuwe stap in de digitale transformatie van AXA Belgium

Dinsdag 12 januari 2016 — De digitale transformatie beoogt het leven van de klant en de verzekeringsmakelaar gemakkelijker te maken door te beantwoorden aan hun evoluerende behoeften. Vandaag zetten we een nieuwe stap voorwaarts met drie belangrijke nieuwigheden: de digitale schadeaangifte, de digitale opvolging van het schadedossier en de elektronische handtekening.

Digitale aangifte en opvolging van schade

De klant kan voortaan zijn schadegeval aangeven waar en wanneer hij dat wil via zijn klantenzone. Eenvoudig en snel want de gekende gegevens van de klant zijn vooraf ingevuld en alleen de informatie gelinkt aan het schadegeval moet worden gemeld. Zijn verzekeringsmakelaar wordt meteen elektronisch geïnformeerd, zodat hij indien nodig kan ingrijpen en tussenkomen om zijn klant te helpen. Deze eerste stap biedt slechts een gedeeltelijk antwoord op de verwachtingen van de klant. Daarom wordt hem ook de mogelijkheid geboden om de vorderingen in het schadedossier op te volgen via zijn klantenzone. Inderdaad, naast algemene informatie over het schadegeval, kan de klant via de klantenzone ook de voornaamste evoluties raadplegen in de behandeling van het schadedossier en wel door middel van drie grote fasen:

  1.  Het openen van het dossier, welke basisinformatie bevat zoals de franchise of de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen indien deze al vastgesteld zijn.

  2.  De evolutie van de aan de gang zijnde expertises en/of de aanstelling van een raadsgeneesheer.

  3.  De schadeloosstelling met een weergave van de uitgevoerde betalingen

Elektronische handtekening

Dankzij de elektronische handtekening is het makkelijker dan ooit om verzekeringscontracten af te sluiten of aan te passen. Sinds oktober kunnen klanten hun nieuwe contracten of wijzigingen in hun bestaande contracten ondertekenen op een elektronische manier. Rechtstreeks bij hun verzekeringsmakelaar of van thuis via hun klantenzone. Om dit te doen, hebben ze enkel een kaartlezer, hun ID-kaart en bijhorende pincode nodig. Deze procedure vervangt de klassieke, geschreven handtekening. Gedaan met klasseren dus, zowel voor de verzekeringsmakelaar als voor de klant!

Simple & Connected

Deze belangrijke nieuwigheden voldoen aan de veranderende behoeften van de klant en laten de verzekeringsmakelaars toe om zich te concentreren op het geven van advies en ondersteuning aan hun klanten. Deze innovaties maken het mogelijk een optimale klantervaring te bieden die het leven vereenvoudigt, in overeenstemming met de filosofie ‘Simple & Connected’ van AXA.  

De behandeling van het schadedossier, weergegeven door middel van drie grote fasen.
Gianni De Muynck Press officer (NL) at AXA Belgium (Insurance)