Henri de Castries, Voorzitter en Chief Executive Officer van AXA, heeft beslist zijn functies neer te leggen op 1 september 2016

Thomas Buberl zal benoemd worden als Chief Executive Officer - Denis Duverne zal benoemd worden als Voorzitter van de Raad van Bestuur

Na een grondig proces ter voorbereiding van de opvolging onder leiding van het Bezoldigings- en Governance-comité van AXA onder verantwoordelijkheid van Jean-Martin Folz, heeft de Raad van Bestuur van AXA tijdens een bijzondere vergadering op 19 maart 2016 unaniem beslist om de functies van Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer te scheiden en vanaf het vertrek van Henri de Castries op 1 september 2016:

- Denis Duverne aan te stellen als niet-uitvoerend Voorzitter van de Raad van Bestuur,

- Thomas Buberl aan te stellen als Chief Executive Officer van AXA, waarbij de Raad van Bestuur ook voorziet om hem op diezelfde datum te coöpteren als lid van de Raad, ter vervanging van Henri de Castries.

Vanaf 21 maart 2016 gaat Thomas Buberl aan de slag op de hoofdzetel van AXA in Parijs, waar hij benoemd wordt tot Adjunct-CEO. Hij zal heel nauw samenwerken met Henri de Castries en Denis Duverne om het nieuwe strategische plan van de Groep te voltooien, waarvan de voorstelling gepland is op 21 juni 2016, en om de efficiënte overgang te organiseren.

"Het was een voorrecht Claude Bébéar op te volgen en AXA al die jaren te leiden, en ik wil mijn dank betuigen aan de 166.000 vrouwen en mannen die het gezicht en de stem van AXA zijn voor onze 103 miljoen klanten over de hele wereld - hun professionalisme en hun engagement waren voor mij altijd een enorme drijfkracht en een onuitputtelijke bron van motivatie", aldus Henri de Castries.

"Het proces om de opvolging voor te bereiden dat op mijn verzoek in oktober 2013 werd gestart door de Raad van Bestuur, heeft geleid tot de bevestiging van de rijkdom en de kwaliteit van de teams van AXA en tot de identificatie van de volgende generatie van leiders voor de Groep. Ik ben heel trots te hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van deze leiders samen met Denis.

"Nu we onlangs ons Ambition AXA-plan voltooid hebben en op het punt staan een nieuwe strategische cyclus aan te boren met onze Groep, vond ik, met de steun van de Raad van Bestuur, dat het ideale moment was aangebroken om de overgang te verzekeren en de leiding toe te vertrouwen aan een nieuw team waarvan ik weet dat het de volgende stappen in de ontwikkeling van AXA met succes zal leiden. Het zal mij zeker niet onberoerd laten om de Groep te verlaten, maar ik ben heel gelukkig en vertrouwensvol dat Thomas mij opvolgt aan het hoofd van AXA. Hij heeft de ervaring, het leadership en de juiste waarden om de uitdagingen aan te gaan waarmee we geconfronteerd worden in een wereld die volop aan het veranderen is en om de opportuniteiten te grijpen om van AXA een onderneming te maken die steeds dichter bij haar klanten staat - wat de sleutel zal zijn tot onze groei op lange termijn", aldus nog Henri de Castries.

Norbert Dentressangle, Vicevoorzitter van de Raad van Bestuur en Lead Onafhankelijk Bestuurder, zei: "De Raad van Bestuur heeft beslist dat de beste keuze om de toekomstige uitdagingen van AXA aan te gaan en de volgende stappen te zetten in de ontwikkeling van de onderneming, erin bestond de strategische visie van Thomas Buberl, zijn uitstekende kennis van de verzekeringssector, zijn energie en zijn leiderskwaliteiten te combineren met de jarenlange ervaring van Denis Duverne, zijn kennis van de Groep en zijn beheersing van de Governance van de onderneming en het regelgevende kader".

Over de beslissing van Henri de Castries zei Norbert Dentressangle nog het volgende: "De Raad van Bestuur is Henri de Castries bijzonder erkentelijk voor zijn opmerkelijke bijdrage aan de prestaties van AXA sinds 1989. Onder zijn leiding groeide AXA uit tot een toonaangevend verzekeringsmerk, versterkte de Groep zijn aanwezigheid op de groeimarkten enorm, meer bepaald in Azië, en wist AXA met succes het hoofd te bieden aan verschillende ernstige economische crisissen zonder ooit op te houden zijn verbintenissen naar zijn klanten na te komen, positieve resultaten te genereren en een dividend te blijven uitkeren aan zijn aandeelhouders. In 2015 werden verder grote inspanningen geleverd voor de digitale transformatie en realiseerde de Groep tegelijkertijd de doelstellingen van zijn strategisch 5-jarenplan en werd het hoogste bedrijfsresultaat in de geschiedenis bereikt - goed voor een verachtvoudiging van de rentabiliteit van de Groep onder leiding van Henri de Castries. De hele Raad van Bestuur wil hem dan ook nadrukkelijk eren. Daarnaast wil de Raad van Bestuur Denis Duverne hartelijk danken. Als Adjunct-CEO heeft hij een cruciale rol gespeeld in de strategische keuzes en de versterking van de soliditeit van AXA. Samen laten ze het nieuwe managementteam een Groep na die heel goed beheerd is en buitengewoon veerkrachtig is, met geëngageerde en kwaliteitsvolle medewerkers".

 

Contacteer ons
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium (Insurance)
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium (Insurance)
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel