Jaarresultaten van AXA Belgium

Onze strategie werpt zijn vruchten af

Opmerking: de hierna voorgestelde resultaten hebben uitsluitend betrekking op AXA Belgium (zonder Touring Verzekeringen en Ardenne Prévoyante), behoudens andersluidende vermelding.

In 2018 steeg het bruto incasso1 van AXA Belgium met 2,1% (buiten stopgezette activiteiten in Leven2), dankzij de groei van de pensioen-, bijstands- en gezondheidsverzekeringen en de groei in het segment van de ondernemingen. Het operationele resultaat3 steeg met 4,6%, ondanks de impact van het stormweer in de maand januari en de overstromingen in mei en juni.

Jef Van In, CEO van AXA Belgium: “Het is amper iets meer dan een jaar geleden dat we onze strategie lanceerden om opnieuw te groeien, door de klant en de makelaar centraal te stellen in onze bekommernissen, en dit dankzij geëngageerde medewerkers. En we zien nu al dat de eerste resultaten van onze acties zich concretiseren in de cijfers. We gaan er sterk op vooruit binnen ons aanbod van online verzekeringen met de makelaars, in de KMO-segmenten en de publieke sector alsook binnen hospitalisatieverzekeringen. Ik wil al de teams feliciteren voor hun realisaties, want niets van dit alles zou mogelijk geweest zijn zonder hun dagdagelijkse inzet. Ik wil ook de makelaars en klanten bedanken voor hun vertrouwen in en hun trouw aan AXA Belgium. Deze resultaten versterken onze overtuiging dat we de ingeslagen weg van de groei moeten voortzetten.”

Bruto incasso

In 2018 steeg het bruto incasso van AXA Belgium (buiten stopgezette activiteiten in Leven) met 2,1%, tot 3,1 miljard EUR.

-          Op het vlak van schadeverzekeringen voor particulieren daalde de activiteit enigszins met 0,6%, tot 949 miljoen EUR. Na een daling met 1,4% in het eerste semester kenden we in het 2e semester een lichte stijging met 0,2%, dankzij de ommekeer van de evolutie van het aantal contracten. Op het vlak van autoverzekeringen (zowel BA als omnium) bleef het aantal contracten (op basis van de commerciële NNI4) nagenoeg stabiel in 2018 ten opzichte van 2017, in vergelijking met een erosie met meer dan 10.000 contracten in 2017, en dit ondanks een zeer concurrentiële context. Ook op het vlak van de woningverzekeringen verbeterde de tendens, met een stijging van het aantal contracten in het 4e kwartaal. Bovendien werpt de strategie ‘digitaal met de makelaar’ haar vruchten af: sinds de lancering van eHome en eAuto (AXA24) werden ongeveer 6000 contracten online opgestart! 

-          Op het vlak van schadeverzekeringen voor zelfstandigen en ondernemingen steeg het incasso met 2,4%, tot 935 miljoen EUR. Deze evolutie is zowel toe te schrijven aan het segment van de kmo’s (+3,6%) als dat van de grote ondernemingen (+1,1%). Het partnership met ING en de Tienjarige BA leveren nog niet het verhoopte effect op, maar de situatie zou verder moeten verbeteren. In de publieke sector, waar het groeipotentieel groot is, steeg het incasso met 20%, tot 41 miljoen EUR.

-          Op het vlak van pensioen-, bijstands- en gezondheidsverzekeringen kende de activiteit een groei met 4,2%, tot 1,2 miljard EUR. Op pensioenvlak werd de activiteit ondersteund door de sterke groei in het segment van de zelfstandigen, dankzij het partnership met ING en de nieuwe organisatie van het netwerk die eerder makelaar- dan productgericht is. Op het vlak van hospitalisatieverzekeringen steeg het incasso met meer dan 10% dankzij de ondertekening van nieuwe contracten met meerdere overheidsbedrijven en met Proximus.

Story image

Marktaandeel

Op het vlak van schadeverzekeringen blijft AXA Belgium de leider met een marktaandeel van 19,7%, een lichte daling in vergelijking met vorig jaar. De positieve evolutie van het aantal retail-klanten zou later op het jaar een impact moeten hebben als de tendens zich voortzet. Op het vlak van pensioenverzekeringen behoudt AXA Belgium eveneens haar marktaandeel. Wat tot slot de gezondheidsverzekeringen betreft, bleef het marktaandeel stijgen dankzij de prestaties van de commerciële teams, die tal van nieuwe (grote) contracten afsloten.

Rentabiliteit

De natuurrampen (stormweer in januari 2018 en overstromingen in mei en juni) hadden een grotere impact dan in 2017 op de kostprijs van de schadegevallen in het segment van de particulieren, voornamelijk op het vlak van de woningverzekeringen. Bijgevolg steeg de combined ratio7 met 3,8 punten, tot een niveau van 94,1% dat zeer goed blijft. In het segment van de zelfstandigen en de ondernemingen benadrukken we de verbetering van de sinistraliteit inzake arbeidsongevallen, gedeeltelijk gecompenseerd door enkele ernstige schadegevallen in december en door de natuurrampen. Bijgevolg bedraagt de combined ratio 102,1%, hetzij 0,4 punten minder dan vorig jaar.

Ondanks de stijging van de sinistraliteit steeg het operationele resultaat van AXA Belgium met 4,6%, tot 396 miljoen EUR, dankzij een goede beheersing van de kosten en een stijging op het vlak van de levensverzekeringen, gecompenseerd door een daling op het vlak van de schadeverzekeringen.

Story image

1. Het bruto incasso stemt overeen met het totaal van de door de klanten betaalde premies.

2. Stopzetting van de activiteiten inzake beleggingsverzekeringen met eenmalige premie als gevolg van de heroriëntering in de tak Leven op de pensioenverzekeringen voor werkgevers, zelfstandigen en particulieren.

3. Het operationele resultaat, ook wel bedrijfsresultaat genoemd, wordt berekend als het verschil tussen de inkomsten en alle kosten vereist voor de exploitatie van de onderneming (schadegevallen, commissies en werkingskosten).

4. De NNI, of Net New Inflow, stemt overeen met het verschil tussen het aantal nieuwe verzekeringscontracten en het aantal vervallen contracten, en geeft dus een duidelijk zicht op de evolutie van het aantal contracten. De commerciële NNI houdt, in tegenstelling tot de financiële NNI, rekening met de aankoopintenties.

5. Inclusief Touring Verzekeringen en Ardenne Prévoyante.

6. Raming AXA Belgium.

7. De combined ratio, uitgedrukt in percentage, stemt overeen met de kosten van schadegevallen en bedrijfskosten van de onderneming (inclusief de betaalde commissies), gedeeld door de geïnde premies. Een ratio van minder dan 100% wijst op een globaal rendabele activiteit.

Chloé Tillieux Porte-parole, AXA Belgium (Insurance)
Chloé Tillieux Porte-parole, AXA Belgium (Insurance)
Gianni De Muynck Woordvoerder, AXA Belgium (Insurance)
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel