AXA in België levert een sterke prestatie in een woelige financiële omgeving

Persbericht van 17 februari 2011

2010 toonde verder tekenen van economisch herstel en voor AXA in België was het een jaar waarin de positieve trend zich verder zet. De operationele resultaten stijgen en de solvabiliteit van AXA blijft sterk door een efficiënt businessmodel en uitstekend risicobeheer. Ondanks de voortdurende confrontatie met schommelende rentevoeten, stijgt het operationele resultaat in Leven. De stijging in Niet-Leven is nog meer uitgesproken dankzij het doorvoeren van een segmentatiepolitiek met een verfijnde prijszetting. Bij de bankactiviteiten is er eveneens een stijging van het operationele resultaat door een toename van de commerciële marges en volumes.

BOAR-verzekering

In BOAR-verzekeringen zitten er sterke verschillen in de evolutie van de segmenten particulieren en ondernemingen. In BOAR particulieren is er een stijging van de premie-inkomsten met 2,3 % tot 1.085 miljoen. Deze stijging is te danken aan de nieuwe segmentatiepolitiek in auto die door de optimalisatie van de portefeuille wordt afgezwakt. In BOAR ondernemingen is er een daling van de premie-inkomsten met 5 % tot 1.014 miljoen. De premie-inkomsten ondernemingen dalen omwille van de impact van de crisis op de “corporate” klanten wat een invloed heeft op de tak arbeidsongevallen en eveneens door een sterk concurrentiële markt die tariefaanpassingen opdringt. Het operationele resultaat van AXA in BOAR (op het uitzonderlijke fiscaal element na) stijgt met 23 % of 30 miljoen EUR (tot 159 miljoen EUR). Deze stijging is het gevolg van de vermindering van de verhouding schade op premie (combined ratio) van 2,5 punten dankzij de verbetering van het gerealiseerde resultaat en van de resultaten op vorige boekjaren, evenals van de investeringen in kwaliteit van de dienstverlening.

Levensverzekering

Ondanks een volatiele financiële omgeving en een sterke concurrentie in bankproducten is AXA er in 2010 in geslaagd de omzet in levensverzekeringen op bijna hetzelfde niveau te houden als in 2009, met een minieme daling van 2.515 miljoen in 2009 tot 2.504 miljoen eur in 2010 (- 0,4 %). In verzekeringen Leven particulieren was het begin van het jaar bijzonder gunstig voor de premie-inkomsten van de crestproducten, vooral omdat spaarders behoefte hadden aan zekerheid en rendement. Voor de verzekeringen Leven ondernemingen is er een daling van 649 miljoen in 2009 naar 587 miljoen in 2010 (- 9%). De storting van een uitzonderlijke premie in 2009 verklaart deze daling in 2010. Zonder deze storting zou de omzet gelijk gebleven zijn. Het operationele resultaat (op het uitzonderlijk fiscaal element na) in 2010 stijgt immers met 3 % tot 170 miljoen EUR.

Bank

Ondanks de lage kortetermijnrenten en een sterke concurrentie in bankproducten valt er in 2010 een sterk operationeel resultaat te noteren van 64 miljoen EUR voor de bankactiviteit in België. Dit positieve resultaat vertegenwoordigt een stijging van 40 miljoen EUR in vergelijking met 2009. Op het uitzonderlijke element van fiscaal voordeel na, is deze evolutie vooral te danken aan een toename van de commerciële marges en volumes.

Conclusie

Globaal vertalen de operationele resultaten van AXA een gezonde performantie. Er is een aanzienlijke stijging van het operationele resultaat (op het uitzonderlijke fiscaal element na) van 16 % (tot 372 miljoen EUR) ten opzichte van 2009. Maar de schommelingen op de financiële markten maken dat het nettoresultaat van 484 miljoen EUR een lichte daling vertoont ten opzichte van 2009. Net als de vorige jaren blijft AXA Belgium een sterke solvabiliteit vertonen (172.2% in 2010). Dit bewijst dat het operationele businessmodel van AXA goed standhoudt en dat de risico's goed beheerd worden.

Emmanuel de Talhouët, CEO van AXA in België " De sterke operationele resultaten getuigen dat we op de goede weg zitten en dat we kunnen blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening, wat onze klanten ten goede komt. Rendabele groei, innovatie en de kwaliteit van onze dienstverlening naar ons distributienetwerk blijven de kernwoorden voor 2011." 

 

Voor meer informatie:

Persdienst van AXA in België
Benoît Lempkowicz: 02 678.68.05
[email protected]

 


 
Contacteer ons
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel