Arbeidsongevallen: voorkomen blijft zoveel beter dan genezen

Arbeidsongevallen: voorkomen blijft zoveel beter dan genezen

Sinds 1990 is de frequentiegraad van arbeidsongevallen bij klanten van AXA in België gehalveerd van 60 naar 30 in 2008. Een positieve tendens die het resultaat is van de acties van het team Safety Engineering van AXA in België, dat gespecialiseerd is in preventie bij 1.500 ondernemingen per jaar. Die missie op lange termijn wordt sinds 2004 aangevuld met jaarlijkse punctuele communicatie- en preventieacties gericht op uitzendkrachten, medewerkers die vaak het grootste risico lopen op arbeidsongevallen… De acties anticiperen op risico’s, en trachten ongevallen te beperken en te voorkomen. De pers kon vandaag ter plaatse kennismaken met het pasklare preventieproject van AXA bij de firma Pidy Gourmet uit Ieper, die aan het project deelnam om uitzendkrachten die voor het hoogseizoen worden aangeworven, beter te beschermen.

 

Sinds meer dan 30 jaar bezoekt de dienst Safety Engineering van AXA in België, die bestaat uit een twintigtal preventie-ingenieurs, jaarlijks meer dan 1.500 ondernemingen, om samen een dynamische en pasklare preventiestrategie te ontwikkelen. AXA voert dit initiatief in het kader van een actief en duurzaam preventiebeleid bij haar klanten. Zo wordt het mogelijk gemaakt om talenten binnen de organisaties beter te beschermen, te zorgen voor een stabiele productie en de medewerkers te motiveren in een aangenaam kader.


Pidy Gourmet werkt sinds 2007 samen met AXA bij de ontwikkeling van een doeltreffende preventiebenadering, waarin plaats is voor bewustwording en sensibilisering voor veiligheid op de werkvloer en het vastleggen en voorkomen van de risico's eigen aan het vak. Na 3 jaar samenwerking is de frequentiegraad van arbeidsongevallen bij Pidy Gourmet met bijna 20% gedaald en de ernstgraad met meer dan 60%!

Om het hoogseizoen in productie optimaal voor te bereiden, implementeert Pidy Gourmet momenteel een innoverend preventiesysteem ontwikkeld door AXA en Preventie en Interim met als doel het onthaal van nieuwe medewerkers, vooral uitzendkrachten, en hun begeleiding in de voedingssector te vergemakkelijken. De uitzendsector wordt immers gekenmerkt door een belangrijke toestroom van nieuwe relatief jonge en weinig ervaren medewerkers, die worden aangeworven voor korte en tijdelijke opdrachten. Daardoor is deze populatie meer blootgesteld aan arbeidsongevallen, vandaar het belang van een aangepast preventiesysteem en een proactief beheer van risico's op het werk. Daarom werden de voornaamste functies in de voedingsindustrie opgesomd met telkens een omschrijving van de daarmee verbonden risico's, en werden per functie specifieke tools ontwikkeld om de risico’s die eigen zijn aan werken in de voedingsindustrie, te voorkomen:

  • Begeleiding van de uitzendkrachten binnen de onderneming
  • Een breed gamma van werkpostfiches, instructiefiches met een visuele weergave van de gevaren en preventiemogelijkheden voor elke functie, opleidingstools per functie en per thema (instructiekaart sorteerder, themafiche hygiëne)
  • Een interactieve online kennistest over alle onderwerpen
  • … 
     
    Dit initiatief past in een traditie sinds 2004 van AXA en Preventie en Interim van jaarlijkse preventieacties specifiek gericht op de uitzendsector.
 

Voor meer informatie:

Dienst persrelaties van AXA
Valérie Nouille 02/678.73.46
[email protected]

Contacteer ons
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel