LAR stelt de eerste verzekering voor die de reputatie beschermt van een titularis van een vrij beroep

LAR (Legal Assistance & Recovery) lanceert vandaag een nieuw product exclusief bestemd voor vrije beroepen. Deze verzekering, een primeur voor de Belgische markt, biedt bescherming voor één van de meest essentiële elementen van een vrij beroep, namelijk de reputatie. Vrije beroepen  vertegenwoordigen 25% van alle zelfstandigen in ons land.

Het statuut – en daarom ook de reputatie – van een titularis van een vrij beroep is zijn meest precieuze goed. Het laat hem of haar toe om zich ten opzichte van zijn confraters te onderscheiden en kunnen een klant of patiënt doen beslissen al dan niet bij hem aan te kloppen.

Hoewel een reputatie zich heel langzaam opbouwt gedurende een lange carrière, kan ze in een fractie tot niets worden herleid, door een roddel, een lasterlijke aanval of de verspreiding van een gerucht. Met de huidige sociale netwerken is het snel verspreiden van informatie – al dan niet correcte – in een paar clicks zo gebeurd. Het is dan ook onontbeerlijk geworden om te kunnen beschikken over middelen die deze reputatie kunnen beschermen. Dit is het basisidee achter deze nieuwe verzekering.

Mediatie ten dienste van de vertrouwelijkheid

Wanneer de reputatie van een verzekerde dient beschermd te worden, is vertrouwelijkheid cruciaal. Daarom heeft LAR zijn klassieke professionele rechtsbijstand uitgebreid met mediatie. Deze methode om conflicten op een meer soepele en humane manier op te lossen biedt wettelijk vastgelegde vertrouwelijkheid,. Het is uiterst moeilijk om  het herstellen van een reputatie te laten samengaan met de openbaarheid van ons gerecht, wanneer op dit laatste beroep moet worden gedaan.

Een sterke waarborg reputatie

De aangeboden waarborg reputatie is zeer omvangrijk : zij dekt het verhaal tegen de aantasting van de eerbaarheid, het disciplinaire recht en conflicten onder confraters, fiscaal recht, sociaal conflict met betrekking tot pesterijen, strafverdediging, sociaal conflict met het vertrouwenspersoneel, diefstal van identiteit en bescherming van de e-reputatie.

LAR zal afhankelijk van het conflict een beheer vooropstellen onder de vorm van conciliatie of een andere alternatieve vorm van conflictoplossing (ADR) ten einde heel snel tot een oplossing te komen. Bij gebrek aan een afdoende oplossing laat het contract toe dat de verzekerde en zijn advocaat de gepaste gerechtelijke middelen inzetten om zijn reputatie te beschermen.

Het gaat er wel degelijk om de reputatie te beschermen van A tot Z.:vertrekkende vanuit de preventie van schade dankzij de vertrouwelijkheid van mediatie, via een beperking van schade in het kader van e-reputatie tot, indien nodig, herstel van de schade via gerechtelijke stappen.

Een rechtsbijstand FULL COVER, de ideale aanvulling

Deze nieuwe waarborg die zowel statuut als reputatie beschermt, kan worden aangevuld met een bijkomend luik rechtsbijstand om te komen tot een FULL COVER dekking, met bijkomende waarborgen administratief recht, sociaal recht, over contractenrecht heen tot en met vennootschapsrecht en andere bijkomende domeinen.

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel