Snelle heropleving van het nettoresultaat, tot 627 miljoen EUR

Persbericht van 2 maart 2010

Dankzij het businessmodel van AXA, dat stand kon houden tijdens de ergste economische crisis van de laatste decennia, en de normalisering op de financiële markten kan AXA in België voor 2009 een positief nettoresultaat optekenen: 627 miljoen EUR winst tegenover een verlies van 656 miljoen EUR in 2008. Door deze evolutie keert de onderneming terug naar haar uitstekende solvabiliteitssituatie van voor de crisis.

Emmanuel de Talhouët, Chief Executive Officer van AXA in België, licht de resultaten toe: "2009 was een uiterst moeilijk economisch en financieel jaar. Ondanks de onrust die er heerste, konden we rekenen op de soliditeit van het operationele model van AXA in België en een verstandig beheer van de risico’s. De inkomsten hebben in alle activiteiten de storm goed doorstaan en de nettorentabiliteit ging er ruim op vooruit. Ondanks de toenemende concurrentie hebben wij onze dominante positie in de verzekeringssector kunnen behouden en ons marktaandeel in de banksector kunnen verhogen."

Levensverzekering  

​In miljoen EUR ​2008 ​2009
​Omzet leven ​2.559 ​2.515
​leven particulieren ​1.957 ​1.866
leven ondernemingen ​602 ​649
​Operationeel resultaat ​136 ​231
Nettoresultaat ​-597 ​439

In België kende de markt van de individuele levensverzekeringen een terugval van 14%. AXA kon daarin de schade beperken door een businessmodel gebaseerd op een uitgebreid productengamma, om aan de verwachtingen van alle spaarders te kunnen voldoen. De producten van tak 23 hadden te lijden onder een algemene afkeer voor risico's. De producten van het crestgamma (tak 21) tekenden daarentegen op het einde van het jaar een buitengewoon sterke inlagen op, waardoor het matige begin van het jaar voldoende werd gecompenseerd. In de tak ondernemingen werden de inkomsten positief beïnvloed door de loonindexeringen van begin 2009 en een niet-recurrente premie op een bestaand contract.

Uitzonderlijke elementen zoals een terugvordering van de belastingen niet te na gesproken, bleef de operationele rentabiliteit van de activiteit leven in haar geheel stabiel. Het nettoresultaat profiteert van het feit dat er minder waardeverminderingen zijn te noteren en van de normalisering van de waarde van de financiële activa door een minder groot aandeel van corporate spreads.

Verzekering BOAR

​In miljoen EUR ​2008 ​2009
​Omzet BOAR ​2.139 ​2.130
​BOAR particulieren ​1.326 ​1.343
BOAR ondernemingen ​813 ​787
​Operationeel resultaat ​181 ​168
Nettoresultaat ​-17 ​186

In BOAR bleven de inlagen over het algemeen constant. De activiteit particulieren hield zeer goed stand in een sterk concurrentiële markt. In sommige takken (zoals woning) konden door de toegenomen inflatie tariefverhogingen doorgevoerd worden. In BOAR ondernemingen hebben heel wat van onze klanten geleden onder de crisis, voornamelijk in de nijverheidssector. Dit is logischerwijs zichtbaar in de tak 'arbeidsongevallen'. De takken gezondheid en schade aan goederen konden deze evolutie enigszins compenseren.

Op vlak van rentabiliteit, steeg de combined ratio van de activiteit BOAR van 98,9 naar 99,8 %, wat vooral te maken had met een stijging van het aantal schadegevallen en door de slechte weersomstandigheden van vorig jaar. Die evolutie werd deels gecompenseerd door een goed resultaat in de tak ondernemingen. Ook de daling van het financiële resultaat (door de daling van de obligatierendementen) droeg bij aan de lichte daling van het operationele resultaat in 2009. Echter, dankzij de normalisering van de financiële activa en de afwezigheid van waardeverminderingen is het nettoresultaat op één jaar tijd met meer dan 200 miljoen EUR kunnen stijgen.

AXA Bank Europe in België

​In miljoen EUR ​2008 ​2009
​Net New Money ​1.797 ​1.201
​Pump Through ​509 ​512
​Kredietproductie ​1.764 ​2.554
​Net bank Product ​304 ​301
​Operationeel resultaat ​70 ​24
​Nettoresultaat ​-24 ​6
 

In 2009 ging de voorkeur van de spaarders uit naar bankproducten op korte termijn. Daardoor kon de geldinzameling (Net New Money) aan een zeer goed tempo voortgezet worden, na het uitzonderlijke jaar 2008 dat gekenmerkt werd door de crisis van de grootbanken, wat in het voordeel speelde van het gamma bankproducten op korte termijn van AXA. In het laatste kwartaal van 2009 zijn de spaarders echter naar de verzekeringsproducten op langere termijn teruggekeerd (producten van het crestgamma). Hierdoor konden we de pump through op hetzelfde peil als in 2008 houden, ook al was het jaar in mineur begonnen. Naast de sterke inzameling van spaarvolumes maakte ook de kredietproductie duidelijk een sprong vooruit met een stijging van 45 % op één jaar tijd. Deze evolutie is het sterkst in het volume hypothecaire kredieten met een stijging van 90 %. De commerciële leningen en de consumentenkredieten gaan met 9 % achteruit door de dalende vraag. Het netto bankproduct kon daardoor stabiel blijven.

De rentabiliteit van de bank werd beïnvloed door de internationale ontwikkeling van de bank. De kost van deze verschillende expansieprojecten werd opgenomen in het operationele resultaat van België. Bovendien heeft de stijging van het kredietvolume geleid tot een verhoging van de voorzieningen voor kredietverliezen. Die portefeuille blijft echter van een uitstekende algemene kwaliteit. Het nettoresultaat werd net als bij de verzekeringsactiviteiten positief beïnvloed door de goede evolutie op de financiële markten.

Totaalresultaten (verzekering en bank)

In miljoen EUR ​2008 ​2009 ​Evolutie op 1 jaar
Totale opbrengsten ​5.002 ​4.946 ​-1,1%
Operationeel Resultaat ​375 ​427 ​+13,9%
​Nettoresultaat ​-656 ​627 ​NA
Globaal gezien zijn de opbrengsten van AXA in België eerder stabiel gebleven. De rentabiliteit gaat erop vooruit. Hierdoor kan AXA terugkeren naar zijn uitstekende solvabiliteitssituatie van voor de crisis. Voor de verzekeringsactiviteiten bedraagt de solvabiliteitsratio volgens Solvency 1 voortaan 164%, ruim boven de wettelijke vereisten dus. Onze bankactiviteiten leggen ook een voorbeeldige solvabiliteit aan de dag, want de tier 1 ratio van AXA Bank Europe ligt met ongeveer 20% ruim boven het marktgemiddelde.

Vooruitzichten
Volgens Emmanuel de Talhouët "komt AXA in België sterker uit de crisis en is haar solvabiliteit terug op het uitstekende niveau van 2007. Met haar zeer uitgebreid aanbod van bank- en verzekeringsproducten kan AXA als een betrouwbare partner voor haar klanten beschouwd worden. Dit jaar staat AXA echter nog voor talrijke uitdagingen zoals de onzekerheid rond de timing van het economische herstel en de lage rentevoeten. Maar wij zijn er klaar voor en wij denken dat we alle troeven in handen hebben om onze resultaten en onze marktpositie nog te verstevigen".

 
 

Voor meer informatie:

Dienst persrelaties van AXA
Valérie Nouille 02/678.73.46
[email protected]

 
Contacteer ons
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel