Financieel onzekere tijden: speelt u liever op veilig?

Maandag 20 september 2010 —

Persbericht van 20 september 2010

 

Lancering van AXA Bank Certirente op 3 jaar aan 2.5% en spaarplus rekening met 1% basisrente en 1.5% getrouwheidspremie.

Om een gepast antwoord te geven op de stijgende vraag van het grote publiek naar risicoloze spaarproducten op korte- en middellange termijn, biedt AXA Bank vanaf 20 september 2010 een termijnrekening “Certirente” op 3 jaar aan met een interessante rentevoet van 2.5% (bruto) en een spaarrekening met volgende voorwaarden:

  • Actie van 20/09/2010 tot 10/12/2010, behalve vervroegde sluiting
  • 1.00% basisrente + 1.50% getrouwheidspremie, beiden op jaarbasis
  • Basisrente gegarandeerd tot 31/05/2011 
  • Vanaf een eerste nieuwe storting van minimum 10.000 €
  • Een maximum saldo van 500.000 € moet gerespecteerd worden
  • De rekening mag niet gesloten worden voor 01/01/2011

Deze spaarrekeningen zijn bedoeld voor de spaarder die zijn geld gedurende een korte of middellange periode wil beleggen zonder enig risico en met een aantrekkelijk rendement.

 

Voor meer informatie:

Dienst persrelaties van AXA
Valérie Nouille 02/678.73.46
press.axa@axa.be

Nick Orbaen Woordvoerder at AXA Belgium