De resultaten van AXA in België gaan erop vooruit in 2012

AXA in België is een solide en betrouwbare onderneming met een operationeel resultaat dat na belastingen met 11 % stijgt tot 373 miljoen euro. Het nettoresultaat bedraagt, mee dankzij een normalisering van de risicokosten, 481 miljoen euro.
In BOAR stijgt het operationeel resultaat, terwijl de omzet van twee miljard euro stabiel blijft.
Het operationeel resultaat en de omzet van de activiteit Leven blijven stabiel.
AXA Bank boekt in België een forse stijging van haar kredietverlening aan particulieren; het operationeel resultaat gaat er echter op achteruit door omgevingsfactoren.
AXA in België dankt alle klanten, makelaars en bankagenten voor hun vertrouwen  jaar na jaar.

Niet-Leven

De omzet in Niet-Leven blijft stabiel op 2 miljard euro (1 miljard in ‘particulieren’ en 1 miljard in ‘ondernemingen’). Het operationeel resultaat profiteert van een daling van het aantal zware schadegevallen, een verbetering van de frequentie en gunstigere klimaatomstandigheden en klokt in 2012 af op 222 miljoen euro.

De vooruitgang is ook te danken aan de inspanningen die gebeurd zijn om de portefeuille te  optimaliseren samen met een innoverende marktstrategie. AXA heeft dit jaar bijvoorbeeld eenvoudige package-formules gelanceerd voor kleine ondernemingen in België. Zo konden we vernieuwende ideeën van ondernemers ondersteunen. Zij zijn immers een cruciale factor voor de verdere ontwikkeling van de Belgische economie.

AXA wil zijn klanten laten profiteren van deze gunstige evolutie, onder meer door zijn autopremies niet te verhogen in 2013 (in constante euro).

Leven

De omzet en het operationeel resultaat in Leven zijn stabiel (respectievelijk 2,1 miljard en 150 miljoen euro). Een mooi resultaat gezien de huidige context van de lage rentes zich minder leent tot langetermijnsparen. De nieuwe levensverzekeringsproducten die AXA onlangs gelanceerd heeft, beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten en zouden moeten kunnen profiteren van de fiscale afloop van de bestaande contracten.

Oxylife bijvoorbeeld stelt een mix van tak 21 en tak 23 voor, die naar believen opgesplitst kan worden. Zo spelen we in op de verwachtingen van onze klanten op het vlak van het evenwicht tussen rendement en risico. Voor klanten die een veiligere belegging wensen, heeft AXA het Life Opportunity-gamma gelanceerd met producten van tak 23 waarvan het kapitaal beschermd is.

Wat de groepsverzekeringen betreft, heeft AXA, rekening houdend met de blijvende daling van de rente van de Belgische staatsobligaties, de gewaarborgde rente van de nieuwe premies in de tweede pijler aangepast met behoud van de rendementen uit het verleden voor zijn bestaande klanten. 

Bank

AXA Bank kan in België prat gaan op een evenwichtige balans tussen sparen en krediet en fungeert volop als economische motor. De spaarinzameling heeft zich in 2012 op een constant tempo voortgezet. Op die manier kon AXA Bank voor 2012 een kredietproductie van 3,4 miljard euro bereiken, daar waar andere banken de rem hebben moeten zetten op hun krediettoekenning. Deze florerende commerciële activiteit heeft het mogelijk gemaakt om een operationeel resultaat van 15 miljoen euro te boeken ondanks de stijging van de banktaksen en de lage rentevoeten.

Besluit

AXA bevestigt in 2012 zijn marktleiderspositie voor al zijn activiteiten. Emmanuel de Talhouët, CEO van AXA in België: "ik dank de klanten, makelaars en bankagenten die ons opnieuw hun vertrouwen schenken. Dankzij dit vertrouwen kunnen we in alle sereniteit de uitdagingen van een sector in volle verandering aangaan. Het is bovendien onze ambitie om deel te nemen aan de maatschappelijke debatten die deze uitdagingen op gang zullen brengen.”

Voor meer informatie:
Persdienst van AXA in België 
Nick Orbaen, Woordvoerder: 02 678 71 61 – 0468 10 06 23
[email protected]

 

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel