OXYLIFE: de nieuwe spaar- en beleggingsverzekering van AXA met duidelijk zicht op een hoger rendement

1 op 5 Belgen klaar voor berekend risico in ruil voor mogelijk hoger rendement (TNS studie)

AXA biedt een nieuw levensverzekeringsproduct op de markt aan dat de voordelen van een tak21 spaarverzekering combineert met de voordelen van een tak23 beleggingsverzekering: oxylife.  AXA speelt daarmee in op de vraag van de Belgische spaarder die, in alle vrijheid en transparantie, op zoek is naar een mogelijk hoger rendement voor zijn spaargeld.

In moeilijke tijden van lage intrestvoeten gekoppeld aan een onrustige aandelenmarkt, zoekt de Belgische spaarder naar een hoger rendement voor een deel van zijn spaarcenten. Volgens een marktstudie van TNS, die AXA eind 2012 liet uitvoeren, is 20% onder hen bereid een berekend risico te nemen in ruil voor een hoger rendement. Ook al blijft een beschermd kapitaal de hoofdbekommernis voor 55% van de ondervraagden, toch komt de vraag naar rendement op de tweede plaats (12%), naast transparantie (10%), flexibiliteit (6%) en evolutie (4%). Verdere details va n de markstudie vindt u in bijlage.

Om in te spelen  op deze verwachtingen lanceert AXA een reeks innovatieve spaar- en beleggings-producten.

Het nieuwe AXA gamma oxylife: een levensverzekeringsformule die zuurstof geeft aan het spaargeld.

In eenzelfde oxylife verzekeringscontract kan een klant zowel de voordelen en eigenschappen van een tak 21 verzekering, oxylife secure, als van een tak 23 verzekering, oxylife invest, combineren. Oxylife secure laat het kapitaal zonder risico opbrengen terwijl oxylife invest toegang geeft tot een assortiment van beleggingsfondsen die zowel positieve als negatieve prestaties kunnen neerzetten.

De klant kiest zelf hoeveel hij investeert in oxylife secure en/of in oxylife invest. Alle percentage-combinaties zijn mogelijk. Verandert in de toekomst de spaarbehoefte dan kan de verdeling snel en efficiënt aangepast worden. Een oplossing op maat die een duidelijk en transparant inzicht in de samenstelling en de evolutie van het contract aanbiedt. Op het einde van het jaar ontvangt de klant een duidelijke opsplitsing van zijn spaargeld over oxylife secure en /of oxylilfe invest en de jaarprestaties per verzekering. Verdere details in bijlagen.

Het AXA gamma van gestructureerde producten tak 23 met een EMTN-structuur:

• succesvolle producten met kapitaalsbescherming op eindvervaldag.

• (EMTN=Euro Medium Term Note). 

Life opportunity 3

Life opportunity 3, met een looptijd van 9 jaar, biedt op eindvervaldatum de terugstorting van het netto belegd kapitaal plus een vaste bonus van 20%. De intekeningsperiode loopt van 14 januari tot 8 maart 2013.

Life Opportunity Selection

Life opportunity selection, met een looptijd van 9 jaar en 2 maanden, biedt op eindvervaldatum de terugstorting van 102% van het netto belegd kapitaal plus een potentiële meerwaarde. Deze meerwaarde vertegenwoordigt 80% van de stijging van een korf die voor 50% bestaat uit Carmignac Patrimoine A EUR acc en voor 50% uit Ethna AKTIV E (T).

De intekeningsperiode loopt van 4 februari tot 27 maart 2013.

Vandaag start AXA met een doorgedreven mediacampagne op televisie, gevolgd door kranten, tijdschriften en on line banners. Vanaf 4 maart zal oxylife ook in het straatbeeld niet ontbreken. Met de zogenaamde ‘muppy’ – opblaasbare affichepanelen - op 5 plaatsen in het stadscentrum in Brussel heeft de oxylife-campagne van AXA een primeur in België.

 

Bijlagen:

• oxylife secure

Investeert u in oxylife secure in 2013, dan krijgt u voor uw startkapitaal en voor alle bijstortingen vóór 31 december 2013 een rentevoet die minstens 8 jaar gewaarborgd is. Meer precies, gewaarborgd tot 31 december 2021.

De rentevoet wordt bepaald in functie van de obligatiemarkt. Op 25/02/2013, bedraagt de rentevoet 1,50%.

Oxylife secure biedt een kapitaalgarantie. Concreet betekent dit dat de nettospaarreserve, d.i. de som van de belegde nettopremies (na aftrek van kosten en taksen), met inbegrip van de verworven interesten en de eventueel toegekende variabele winstdelingen, beschermd is. Bovendien brengen deze interesten op hun beurt interesten op volgens het kapitalisatieprincipe.

• oxylife invest

Via oxylife invest krijgen spaarders toegang tot een evenwichtig assortiment interne beleggingsfondsen. De onderliggende fondsen ervan werden stuk voor stuk met zorg door AXA Belgium uit het aanbod van vermaarde fondsenbeheerders wereldwijd geselecteerd. Deze zogeheten ‘open architectuur’ staat borg voor kwaliteit, diversiteit, objectiviteit en internationale know-how.

Eén van de flexibele fondsen is oxylife funds selection, een intern beleggingsfonds van risicoklasse 3 (op een schaal van 0 tot 6, waarbij 6 het hoogste risico is). De opbrengst van dit fonds is gekoppeld aan de prestaties van verschillende andere fondsen. Via oxylife funds selection krijgt de klant bijgevolg op een eenvoudige manier toegang tot verschillende flexibele, gemengde fondsen. Het biedt echter geen waterdichte bescherming tegen de risico’s van marktschommelingen. Niettemin kan het een interessant beleggingsalternatief zijn voor, bijvoorbeeld, beleggers die hun eerste stappen op de markt van de fondsenbeleggingen willen zetten.

De opties Stop Loss en Capital Gain kunnen in oxylife invest geïntegreerd worden.

De stop loss biedt de mogelijkheid om op voorhand te bepalen hoeveel verlies de belegger bereid is te nemen. Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve de door hem vooropgestelde drempel bereikt kan de resterende reserve automatisch naar een andere oxylife invest fonds worden overgedragen, bvb.het cash fonds.

Met de Capital Gain kan de belegger zijn winst veilig stellen. Wanneer de waarde van de in het startfonds belegde reserve de door hem vooropgestelde drempel bereikt kan de bereikte reserve automatisch naar een andere oxylife invest fonds worden overgedragen.

• Powerpoint spaargedrag Belgen

• Fact sheet oxylife

• Fact sheet Life Opportunity 3

• Fact sheet Life Opportunity Selection

 

Voor meer informatie:
Persdienst AXA Belgium: 
Nick Orbaen, woordvoerder
02/678.71.61 – 0468/10.06.23
[email protected]

Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel