[email protected] protect van AXA: de eerste bescherming tegen ongevallen in het werkelijke en het virtuele leven op de Belgische markt

[email protected] protect van AXA: de eerste bescherming tegen ongevallen in het werkelijke en het virtuele leven op de Belgische markt​


AXA breidt zijn gamma bescherming van personen uit en lanceert een eenvoudig product op maat van de klant: [email protected] protect, een echte dekking tegen ongevallen in het dagelijkse leven en de gevaren verbonden aan internet met uitgebreide bijstand.​


In België worden de risico’s op ongevallen in het dagelijkse leven ruim onderschat. Nochtans zijn er ieder jaar drie keer meer ongevallen in het privéleven dan op de openbare weg. Heel wat mensen denken dat ze goed verzekerd zijn. De meesten vinden het normaal en noodzakelijk om hun materieel bezit, zoals hun wagen of hun woning, te verzekeren. Maar wie denkt eraan om ook zijn persoonlijke integriteit en die van hun gezin te beschermen? Niemand blijft immers met zekerheid gespaard van tegenslag waardoor de beroepsactiviteit moet worden stopgezet, de woning moet worden aangepast, of thuishulp door een derde nodig is. Nu biedt [email protected] protect de garantie dat de verzekerde dezelfde levensstandaard kan aanhouden ondanks een zwaar ongeval.​

Wanneer een beroep doen op de bescherming [email protected] protect?​

De kosten die louter te maken hebben met een medische behandeling, worden gedekt door ons sociale zekerheidsstelsel. [email protected] protect daarentegen komt tegemoet voor de gevolgen op lange termijn van een ongeval dat je leven overhoop kan gooien, door de gevolgen van blijvende invaliditeit en/of inkomensverlies. AXA stelt een toegankelijk familiaal product voor dat een ruime dekking biedt. In zijn eigen huis, bij de beoefening van een sport, op school of in het kader van een buitengewoon evenement, is er één contract dat dekking biedt voor alle leden van het gezin. ​

Bij een ongeval, ongeacht de ernst ervan, genieten klanten van [email protected] protect een uitgebreide bijstand in de hele wereld, op het ogenblik van het schadegeval en in alle fasen daarna. ​

Een echte bescherming ook voor de virtuele wereld​

Met de opkomst van internet krijgen we te maken met een nieuw soort criminaliteit en misbruik: misbruik van identiteit, problemen bij een online aankoop, kortom je e-reputatie. 98 % van de burgers vindt dat internet deel uitmaakt van hun dagelijks leven maar 90 % voelt zich niet veilig wanneer ze surfen: voor deze steeds nadrukkelijker aanwezige behoefte biedt [email protected] protect een uniek antwoord op de Belgische markt.​

E-Protection biedt immers bescherming tegen de gevaren van sociale netwerken en onlineaankopen. Wanneer meer dan driekwart van de Belgen zich zorgen maakt over hun virtuele leven, stelt AXA een aangepast product voor. Meer dan 90 % van onze landgenoten voelt zich bedreigd door het misbruik van identiteit, 42 % vreest onaangename verrassingen bij online-aankopen en 7 op de 10 maken zich ook zorgen over de aantasting van hun e-reputatie. Deze ongerustheid is meer dan terecht: in 2012 waren er meer dan 1000 gevallen van fraude, tien keer meer dan in 2011.​

De dekking e-protection biedt een concrete oplossing in geval van aantasting van de reputatie op het net, misbruik van identiteit, frauduleus gebruik van betaalmiddelen, of nog, een geschil als gevolg van een online-aankoop. AXA heeft een net van juristen die expert zijn in het domein van geschillen op internet. Eerst trachten ze via mediatie/bemiddeling een oplossing te bereiken, wat efficiënter is voor geschillen op internet. Indien nodig volgt begeleiding in gerechtelijke stappen en vergoeding. Indien de reputatie wordt aangetast, is AXA zich ervan bewust klanten niet alleen een financiële vergoeding willen maar vooral dat hun reputatie en die van hun gezin niet langer aangetast is. Daarvoor heeft AXA zich verbonden met firma’s gespecialiseerd in het opkuisen en verdringen van informatie die de reputatie schenden. De klanten van [email protected] protect worden begeleid tot het geschil is opgelost.​

Voor meer informatie:​

Persdienst AXA Belgium:​

Nick Orbaen, woordvoerder: 02/678.71.61 – 0468/10.06.23​

[email protected]​​

Contacteer ons
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel