Toprendement op de spaarplus rekening

Dinsdag 28 december 2010 —

Persbericht van 28 december 2010

In de huidige - nog steeds - volatiele markt kiest de Belgische consument bij voorkeur voor spaarformules op korte en middellange termijn. Daarom lanceert AXA Bank op 3 januari een nieuw aanbod op zijn spaarplus rekening.

Onlangs stegen de obligatierentes, ook de federale schuld blijft toenemen. Economische striktheid is meer dan ooit aan de orde. De Belgen vrezen dat dit strenge en onzekere klimaat gevolgen zal hebben voor hun financiën en kiezen dus voor betrouwbare en rendabele oplossingen, zoals het klassieke sparen.

AXA Bank is zich bewust van deze algemene gevoeligheid die heerst en wenst zo goed mogelijk in te spelen op de nood aan zekerheid en stabiliteit door performante bank- en spaarproducten aan te bieden. Van 3 januari tot en met 28 februari 2011 loopt er de actie rond de spaarplus rekening.

Alle klanten, zowel nieuwe als bestaande, die tijdens deze periode een AXA-rekening openen en minimaal 10.000 euro storten, genieten tot 30 juni 2011 een gewaarborgde basisrentevoet van 1 % (op jaarbasis) en een getrouwheidspremie van 1,50 % (eveneens op jaarbasis), die gedurende 12 maanden wettelijk gegarandeerd is. Dit aanbod is uitsluitend geldig voor vers geld voor een bedrag van maximum 500.000 euro.

Hiermee behoort AXA Bank tot de beste leerlingen op de markt en voldoet – dankzij haar nauwe samenwerking met een netwerk van zelfstandige bankagenten – aan de behoeften van de spaarders.

 

Voor meer informatie:

Dienst persrelaties van AXA
Valérie Nouille 02/678.73.46