Nieuwe AXA Pensioenbarometer: 2 op de 3 Belgen kennen het bedrag van hun pensioen niet

Persbericht van 3 november 2010

Terwijl het debat rond de financiering van de pensioenen veel inkt doet vloeien, brengt AXA voor de 11de keer haar Pensioenbarometer uit. Hiermee wil ze de Belg bewust maken over het gebrek aan kennis van het onderwerp.

Twee op drie Belgen slagen er niet in om de hoogte van hun pensioeninkomen correct in te schatten. Dat blijkt uit deze AXA Pensioenbarometer, een internationaal onderzoek in 27 landen. De enquête werd afgenomen bij een representatieve steekproef van 1000 Belgen. Met de Pensioenbarometer wil AXA het gebrek aan financieel bewustzijn bij een meerderheid van de Belgen over de pensioenproblematiek onder de aandacht brengen.

Buiten deze verontrustende vaststelling geven, andere interessante en vaak verrassende antwoorden, stof tot nadenken.

“De Pensioenbarometer van AXA toont hoe in België nog steeds weinig mensen voldoende ingelicht zijn over de financiële onzekerheden die gepaard gaan met gepensioneerd zijn,” zegt Emmanuel de Talhouët, CEO van AXA in België. “Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid die AXA als financiële instelling ook op zich wil nemen.” 

1. De verwachtingen

Aan wat denkt u spontaan bij de term ‘pensioen’?
Gepensioneerd zijn zorgt bij de meeste Belgen voor een gespleten verwachting. Het is iets wat financieel voorbereid moet worden (92%), maar tegelijk een gelegenheid om meer tijd te besteden met je naasten (92%) of aan jezelf (91%). Gepensioneerd zijn betekent in de eerste plaats meer vrije tijd, maar voor de helft van de gepensioneerden is het blijkbaar ook het begin van meer problemen, zowel financieel als sociaal.

2. De leeftijd

 • Wat is de ideale leeftijd om met pensioen te gaan?
  Belgen zijn realistisch. De leeftijd waarop de meesten verwachten om op pensioen te kunnen gaan is 60 jaar. De leeftijd waarop de Belg graag met pensioen zou gaan, is 59. Opvallend is dat in andere landen de pensioenleeftijd vaak hoger wordt ingeschat. In Hongarije, Spanje en Duitsland is dat 64 jaar, in Zwitserland, Frankrijk en Japan 63 jaar.
 • Bent u voor het optrekken van de wettelijke pensioenleeftijd?
  Een gevoelige vraag, die de mening van de Belg verdeelt. 1 op 4 is voor het optrekken van de wettelijke minimumleeftijd om op pensioen te gaan, maar 52% zijn duidelijk tegen.

3. Het financieel aspect

 • Kent u het bedrag van uw pensioeninkomen?
  Twee op de drie weten niet wat het bedrag van hun pensioen zal zijn. Bij de vrouwelijke bevolking ligt dat aantal nog hoger (70%). Eerder logisch: slechts 2% van de jongeren slagen erin hun toekomstig pensioeninkomen correct in te schatten. Bij de categorie 50-64 is dat 15%.
 • Zal dit bedrag volstaan om financieel rond te komen?
  Zowat 6 op de 10 Belgen zijn ervan overtuigd dat hun pensioen zal volstaan om rond te komen. Mannen (70%) en vrouwen (50%) verschillen hierin opvallend van mening. De Belgen zijn er globaal genomen meer gerust in dan de gemiddelde Europeaan (46%). Ter vergelijking: in Japan is slechts 11% overtuigd dat zijn of haar pensioen zal volstaan.
 • Wat vormt de basis voor uw toekomstig pensioeninkomen?
  De Belg verwacht nog steeds dat zijn of haar pensioeninkomen voornamelijk (54%) van het wettelijke pensioen (eerste pijler) afkomstig zal zijn. Opvallend: hoe jonger, hoe meer we ervan uitgaan dat een groepsverzekering (tweede pijler) of pensioensparen (derde pijler) de basis zal vormen van het pensioen. Bij de 25-34 jarigen gaan slechts 4 op 10 nog uit van het wettelijke pensioen als basis. 1 op de 3 rekent op zijn/haar persoonlijke (pensioen)spaarcenten.
 • Hoe kan het bedrag van uw pensioeninkomen verhoogd worden?
  Hoe het pensioeninkomen verhoogd kan worden, verdeelt de Belgen echter. 1 op 3 denkt dat de overheid de wettelijke voorheffing op de lonen best kan verhogen. Iets meer dan een derde (38%) kiest er zelf voor om de eigen spaarinspanningen te verhogen. Andere mogelijkheden kunnen op minder steun rekenen: langer werken (8%) en de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd (12%). De laatste maatregel kan bij de jonge populatie (25-34) op nog minder sympathie rekenen (6%).


4. De voorbereiding

 • Bent u al gestart met de voorbereiding van uw pensioen?
  2 op 3 Belgen zijn al gestart met de voorbereiding van zijn of haar pensioen. Gemiddeld gebeurt dat op 32-jarige leeftijd. Wie nog niet gestart is met de voorbereiding van zijn of haar pensioen, plant dat te doen op 49 jaar.
 • Wat heeft u doen beslissen om over te gaan tot de voorbereiding van uw pensioen?
  Zowel de actieve als de gepensioneerde Belgen zijn gestart met de voorbereidingen van hun pensioen omwille van fiscale voordelen (47%). Een tweede belangrijke drijfveer is de angst voor het ineenstorten van het pensioensysteem (42%). Nog andere drijfveren zijn het bereiken van een sleutelleeftijd (36%), advies van een bankagent of makelaar (33%) en advies van familie of vrienden (33%).
 • Hoe bereidt u uw pensioeninkomen voor?
  De meeste mensen vermelden spontaan pensioensparen en pensioenspaarverzekeringen als voornaamste bron voor de voorbereiding van hun pensioen (88%). De gewone bankproducten komen op de tweede plaats (78%).
  Een opvallend resultaat bij jongeren is dat zij (80%) veel meer dan 50-plussers (43%) vastgoed als de belangrijkste vorm van pensioenvoorbereiding zien.


5. Conclusies

Het is opmerkelijk dat voor een meerderheid van de ondervraagden, het woord “pensioen” als een positieve fase in hun leven wordt beschouwd waarbij men meer tijd vrijmaakt voor familie en voor zichzelf. Te veel mensen zijn echter nog te slecht geïnformeerd over de financiële onzekerheden rond het pensioenstatuut.

Voor Emmanuel de Talhouët, CEO van AXA Belgium, moet de eerste pijler (het wettelijk pensioen) opnieuw benadrukt worden als solidariteits- en gelijkheidsnorm tussen de burgers. Hervormingen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de eerste pijler in de toekomst kan blijven bestaan en dat elke burger zijn eigen financiële situatie op pensioenleeftijd beter zal kunnen begrijpen. Ook blijkt duidelijk dat heel veel mensen vrij aanvullende pensioenen wensen zowel in het kader van groepsverzekeringen als individueel. Om zich verder te kunnen ontwikkelen, moeten deze twee andere pijlers beschermd worden door het behouden van een voordelige fiscaliteit voor de burgers en door de minimale interestvoet te aan te passen aan de financiële markten”. 

Lees de studie:

AXA pensioenbarometer 2010 

 

Voor meer informatie:

Dienst persrelaties van AXA  
Valérie Nouille 02/678.73.46
[email protected]


 

Contacteer ons
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Nick Orbaen Woordvoerder, AXA Belgium
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel