Klimaatverandering: AXA-enquête

De AXA-enquête over de perceptie van klimaatverandering in Amerika, Azië en Europa kan niet duidelijker zijn: indien we nu niet gezamenlijk ingrijpen, vormt klimaatverandering een wereldwijde bedreiging.

Natuurrampen; zware stormen. Ze maken meer en meer deel uit van onze leefwereld, ook in Europa en in België. Klimaatverandering is niet langer enkel een ecologisch vraagstuk maar ontpopte zich tot een globaal fenomeen met impact op alle lagen van de maatschappij over heel de wereld.

Op Belgisch niveau blijkt uit een enquête uitgevoerd in opdracht van AXA in juni 2012 dat bij 34% van woningeigenaars die de laatste 10 jaar een schadegeval hadden, die schade werd veroorzaakt door natuurelementen. Bijna 50% van die schade gebeurde in de voorbije twee jaar.

Ook al laat het klimaat zich niet meten over een periode van 2 jaar, toch is het verontrustend. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de UN zegt nadrukkelijk dat in de volgende 50 jaar, ook in België, de kans op hevige regenstormen zal verdubbelen. Bovendien zal het zeespiegelniveau en het waterniveau in onze rivieren stijgen met een verhoogde kans op overstromingen tot gevolg. De grootste herverzekeraar in de wereld Swiss Re voorspelt dat de kans op schade door windstormen met 80% zal stijgen.

Als verzekeraar is het onze core business om mensen te beschermen. Het zit in ons DNA om allerhande financiële, lichamelijke en materiële risico’s te onderschrijven, terwijl het net zozeer onze maatschappelijke verantwoordelijkheid is om die risico’s te helpen beperken en vermijden. We wilden dan ook weten hoe mensen aankijken tegen klimaatverandering om onze opgebouwde expertise zo goed mogelijk te kunnen inzetten. In 13 landen, verspreid over gans de wereld, polsten we naar reacties: Amerika, Mexico, Indonesië, Japan, Hong Kong en binnen het Europese continent  Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en België. De cijfers zijn opmerkelijk duidelijk:

 • Klimaatverandering is een realiteit geworden in de publieke opinie, de wereld rond:
  • 9 op de 10 ondervraagden zijn ervan overtuigd dat het klimaat de voorbije 20 jaar in belangrijke mate veranderd is (in België 80%);
  • 3 op de 4 zijn overtuigd van het wetenschappelijk bewijs van klimaatverandering (in België 74%);
  • 73% hebben de gevolgen van klimaatverandering zelf ondervonden (69% in Europa).
 • Klimaatverandering leidt tot sterke ongerustheid:
  • In Azië is maar liefst 97% van de ondervraagden ongerust, waarvan 65% zeer ongerust;
  • In Europa zijn 82% ongerust, waarvan 32% zeer ongerust;
  • In België vertaalt zich dat naar 78% ongerust, en 23% zeer ongerust.
 • Het is hoog tijd dat we dit probleem samen aanpakken:
  • In de nieuwe economieën legt de bevolking de verantwoordelijkheid voor 97% bij hun eigen regeringen; in België 79%;
  • 72% van de ondervraagden vinden dat zijzelf ook verantwoordelijkheid dragen
  • Met 89% is Europa het meest optimistisch dat we dit gezamenlijk kunnen oplossen (in België 88%), gevolgd door de Aziaten (84%) en de Amerikanen (78%)
 • Er is een belangrijke rol weggelegd voor de verzekeringssector:
  • 61% ziet het als taak van de verzekeringssector deze risico’s te verminderen;
  • 57% ziet het als hun rol om de mensen te helpen zich aan te passen  aan de gevolgen van klimaatverandering (in België 48%);
  • 22% vraagt nieuwe specifieke verzekeringsproducten.

De publieke opinie over heel de wereld is duidelijk wakker geschud. Guillaume Gorge, Directeur Properties & Casualties, Retail bij AXA: ‘Azië, Amerika en Europa spreken met één stem wanneer ze stellen dat we ons gezamenlijk moeten wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. We zijn allen ongerust maar geloven dat we samen tot structurele oplossingen kunnen komen. Het versterkt AXA in haar overtuiging zich te blijven inzetten om de bevolking, overheden en industrie te sensibiliseren en beter te wapenen tegen deze dreigingen. Over een periode van 5 jaar heeft AXA 100 miljoen euro vrijgemaakt voor wetenschappelijk onderzoek naar risico’s, waaronder ongeveer een derde klimaatrisico’s. Laat ons niet vergeten dat we in de toekomst met zijn allen de prijs zullen betalen voor de risico’s die we vandaag niet wisten te voorkomen. En die prijs zal ettelijke malen hoger liggen dan de kost om er ons vandaag tegen te wapenen.’

Bijlagen:
 • Onderzoek naar perceptie klimaatverandering : Frans | Engels
 • Onderzoek naar klimaatverandering : FransEngels
Over AXA Belgium

AXA Belgium, dat zijn ongeveer 3200 makelaars en 3000 medewerkers die hun expertise ten dienste stellen van 3 miljoen klanten om flexibele verzekeringsproducten aan te bieden die aangepast zijn aan hun reële behoeften. Als verzekeraar is AXA Belgium ook een cruciale speler op het vlak van preventie. Bescherming zit in haar DNA, wat iedere dag opnieuw blijkt uit de omvangrijke investeringen in het onderzoek naar en de sensibilisering voor risico's. In 2021 behaalde AXA Belgium een omzet van 3,5 miljard EUR en een bedrijfsresultaat van 243 miljoen EUR.

_ _ _

Cookie policy / Disclaimer / Juridische informatie

AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel