Persdossier - '1 dag niet'

Vrijdag 27 oktober 2017 — Woninginbraken hebben altijd bestaan, met telkens een hoop ellende voor de bewoners tot gevolg. Denk maar aan geforceerde ramen en deuren, gestolen spullen die ons vaak dierbaar zijn, enz. De Federale Overheidsdienst (FOD) van Binnenlandse zaken heeft dat goed begrepen door nationale actiedag '1 dag niet' in het leven te roepen. Al sinds 2014 wordt op die manier iedereen extra gesensibiliseerd. Ook AXA zet zich als verzekeraar in tegen woninginbraken.