Persdossier - Arbeidsongevallen

Vrijdag 28 april 2017 — Welke letsels leiden het vaakst tot invaliditeit? Welke lichaamsdelen zijn het meeste kwetsbaar? Hebben de leeftijd en de anciënniteit een impact op de frequentie van de ongevallen? Wat zijn de voornaamste oorzaken? In het kader van de Internationale Dag van de Veiligheid op het Werk, vindt u in bijlage een exclusief persdossier betreffende de arbeidsongevallen.