Sabine Wuiame en Céline Dupont benoemd tot respectievelijk Chief Risk Officer en Chief Transformation Officer van AXA Belgium

Donderdag 7 juli 2016 — Informatie onder voorbehoud van goedkeuring van de NBB

Vanaf 19 september 2016 volgt Sabine Wuiame Christophe Mugnier op als Chief Risk Officer (CRO) bij AXA Belgium. Ze zal deel uitmaken van het Management Committee en zal zetelen in de raad van bestuur. Op 1 september wordt Céline Dupont Chief Transformation Officer en zal ze deel uitmaken van het Management Committee van AXA Belgium.
 

Sabine is 46 jaar. Deze Master in Economische en sociale wetenschappen (Facultés Universitaires Notre Dame de la Paix in Namen) studeerde tevens actuariële wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain (UCL). Nadat ze verschillende leidinggevende functies heeft uitgeoefend, onder meer bij PricewaterhouseCoopers en Swiss Life France, bekleedde Sabine achtereenvolgens de functie van Risk & Finance Director bij Assuralia en Chief Risk Officer bij Belfius Insurance. Sabine is ook lid van het Instituut van Actuarissen in België, dat zich inzet voor het bevorderen van de erkenning van het beroep van actuaris in België en op internationaal vlak.

Als CRO is Sabine bevoegd voor het risk management van de onderneming en voor het opvolgen van de Solvency II-richtlijnen.

 

Céline is 45 jaar. Ze behaalde haar diploma aan de Solvay Business School (ULB) en bekleedde verschillende functies in de banksector en consultancy alvorens ze in 2009 bij AXA kwam.  Daar bekleedde ze eerst de functie van Head of Operational Excellence bij AXA Belgium, daarna was ze Head of Change bij AXA Bank, waarna ze tot het directiecomité van de Bank toetrad als Head Product Management & Operations

Als Chief Transformation Officer staat Céline binnen het Management Committee in voor de uitvoering en implementatie van het transformatieplan van AXA Belgium.

Frank Koster, CEO van AXA Belgium: "Ik wil Sabine en Céline van harte feliciteren met hun benoeming op twee strategische posten in de onderneming. Hun expertise, hun ervaring en professionalisme zijn sterke troeven voor ons bedrijf om de uitdagingen van de toekomst tot een goed einde te brengen. Ik wens hen alvast veel succes!".

 

Einde van het persbericht